Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Garncarskiej 13
w Bolesławcu.

Na dzień 12 lipca 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin IV-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 71,56 m2 w budynku przy ul. Garncarskiej Nr 13 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 418/1000 części gruntu z działki Nr 112/1 o pow. 0.0302 ha (obręb 8). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00042196/6.
Cena wywoławcza lokalu do IV-go przetargu wynosiła 79.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Wadium w wysokości 13.000,-zł należało wnieść do dnia 8 lipca 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

garncarska13 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information