Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy
ul. Komuny Paryskiej Nr 30 w Bolesławcu.

Na dzień 7 lipca 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 46,39 m2 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 30 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj.12/100 części gruntu z działki Nr 84/7 o pow. 0.0254 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016805/8.
Wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,-zł należało wnieść do dnia 4 lipca 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostało wniesione jedno wadium, a osoba wpłacająca została dopuszczona do uczestniczenia w przetargu.
Ceną wywoławczą lokalu do II-go przetargu była kwota 69.000,-zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytowała Pani Monika Wizimirska za cenę 69.690,-zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

komuny p 30 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information