Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 )

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

położonej przy ul. Hutniczej Nr 13 w Bolesławcu.

Na dzień 05 lipca 2016r. na godz. 1100 w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, IV piętro) został wyznaczony termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 26 o pow. 0.0483 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Hutniczej Nr 13 w Bolesławcu, która objęta jest księgą wieczystą Kw nr JG1B/00014860/7.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Wadium w wysokości 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 01 lipca 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W oznaczonym terminie wpłynęło jedno wadium.
Ceną wywoławczą nieruchomości zabudowanej była kwota – 130.000 zł ( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – nieruchomość zabudowana została wylicytowana przez – Pana Marcina Hetnara za cenę 131.300 zł ( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

hutnicza 13 ewid

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information