Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kosiby Nr 16 w Bolesławcu.

Na dzień 28 czerwca 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 24,90 m2 w budynku przy ul. Kosiby Nr 16 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 717/10.000 części gruntu z działki Nr 160 o pow. 0.0237 ha (obręb 13). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011144/1.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,-zł należało wnieść do dnia 24 czerwca 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.
Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 55.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytował Pan Robert Gargya za cenę 59.200,-zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

kosiby 16 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information