Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kubika Nr 2 w Bolesławcu.

Na dzień 21 czerwca 2016r. na godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 7,70 m2 (przy wysokości pomieszczeń h=2,09m) w budynku przy ul. Kubika Nr 2 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 6/100 części gruntu z działki Nr 10/7 o pow. 0.0200 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016719/8.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,-zł należało wnieść do dnia 17 czerwca 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione trzy wadia. Na przetarg nie zgłosił się jeden z wpłacających, natomiast pozostali wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.
Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 17.000,-zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytowała Pani Klaudia Grabowa.za cenę 27.400,-zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).

kubika ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information