Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASAT BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 21 czerwca 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki niezabudowane nr: 464/1 o pow. 0.0950 ha, nr 464/2 o pow. 0.0957 ha, nr 464/3 o pow. 0.0948 ha i nr 464/4 o pow.0.1044 ha, położone w Bolesławcu przy ul. Majora Hubala, obręb 8 - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisane są w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014967/7 założonej dla obrębu 8 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 464/1 wynosiła – 99.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 464/2 wynosiła – 99.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 464/3 wynosiła – 99.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 464/4 wynosiła – 99.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – po 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 17 czerwca 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 464/1 – wniosło trzech uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium na działkę nr 464/2 – wniosło czterech uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium na działkę nr 464/3 – wniosło trzech uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium na działkę nr 464/4 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 136.000 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) za działkę nr 464/1. Nabywcą nieruchomości gruntowej zostali Państwo Maciej i Katarzyna Bujan.
- 112.000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) za działkę nr 464/2. Nabywcą nieruchomości gruntowej zostali Państwo Irena i Matthias Mommers.
- 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za działkę nr 464/3. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka „ERGO-DOM” Fułek Spółka Jawna.
- 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za działkę nr 464/4. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka „ERGO-DOM” Fułek Spółka Jawna.

Hubala ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information