Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 23
w Bolesławcu.

Na dzień 31 maja 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 145,30 m2 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 23 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 3224/10.000 części gruntu z działki Nr 59/2 o pow. 0.0217 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00035105/0.
Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 245.000,-zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 45.000,-zł należało wnieść do dnia 25 maja 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Komuny 23 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information