Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 19 maja 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 72/33 o pow. 0.2929 ha, obręb 9, położonej w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014933/0 założonej dla obrębu 9 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 72/33 wynosiła – 650.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 16 maja 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 72/33 – wniosło trzech uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 1.150.000 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za działkę nr 72/33.

Nabywcą nieruchomości gruntowej został Pan Tomasz Nuckowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPIRO Tomasz Nuckowski z siedzibą w Bolesławcu.

tyrankiewiczow ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information