Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 )

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Hutniczej Nr 13 w Bolesławcu.


Na dzień 10 maja 2016 roku o godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 ( „biurowiec”- I p. ) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 26 o pow. 0.0483 ha wraz z budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Hutniczej Nr 13 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw JG1B/00014860/7.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 175.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) należało wnieść do dnia 06 maja 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

hutnicza 13 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information