Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Lubańskiej 66 w Bolesławcu.

Na dzień 19 kwietnia 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 16,80 m2 wraz z przynależnościami w budynku przy ul. Lubańskiej Nr 66 w Bolesławcu i ze sprzedażą ułamkowej (135/1000) części gruntu z działki Nr 418 o pow. 0.0729 ha (obręb 8), na której oprócz budynku mieszkalnego położone są jeszcze trzy inne budynki niemieszkalne. Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00042869/5.
Wadium w wysokości 5.000,-zł należało wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 15 kwietnia 2016r. W wyznaczonym terminie zostały wpłacone dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.
Cena wywoławcza lokalu do II-go przetargu wynosiła 25.000,-zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ww. lokal został wylicytowany przez Panią Joannę Abratańską za cenę 34.000,-zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).

lubanska66 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information