Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 )

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu.

Na dzień 14 kwietnia 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 426/23 o pow. 0.1126 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu, która objęta jest księgą wieczystą Kw nr JG1B/00025282/1.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Wadium w wysokości 100.000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 11 kwietnia 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W oznaczonym terminie wpłynęły dwa wadia.
Ceną wywoławczą nieruchomości zabudowanej była kwota – 970.000 zł ( słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy zł), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – nieruchomość zabudowana została wylicytowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Emila Zająca – za cenę 1.340.000 ( słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

zwirki 12 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information