Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w klatce nr 14 budynku

przy ul. Daszyńskiego Nr 14-15 w Bolesławcu.

Na dzień 5 kwietnia 2016r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. 74,76 m2 w klatce nr 14 budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 14-15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 7/100 części gruntu z działki Nr 520 o pow. 0.0378 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016716/7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,-zł należało wnieść do dnia 1 kwietnia 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione cztery wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.
Ceną wywoławczą lokalu do III-go przetargu była kwota 59.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytowali Państwo Roksana Gajowska i Robert Kovać za cenę 75.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

daszynskiego14 15 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information