Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 31 marca 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin III przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 465/3 o pow. 1.3569 ha, obręb 10, o użytku Bp, położona w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej – z przeznaczeniem pod zabudowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 465/3 wynosiła – 3.499.000 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wniesienie do dnia 25 marca 2016r. wadium w pieniądzu w wysokości – 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Przetarg na nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę niezabudowaną nr 465/3 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

465 3 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information