Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 3 marca 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki niezabudowane nr 326 o pow. 0.1394 ha i nr 327 o pow. 0.1184, obręb 14, położonych w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisane są w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00025280/7 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 326 wynosiła – 125.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 327 wynosiła – 105.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 29 lutego 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 326 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium na działkę nr 327 – wniosło trzech uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 126.250 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) za działkę nr 326. Nabywcą nieruchomości gruntowej został Pan Sławomir Kozeracki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SD NIERUCHOMOŚCI Sławomir Kozeracki,
- 106.100 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto złotych) za działkę nr 327. Nabywcą nieruchomości gruntowej został Pan Rafał Sałaciak.

jag 326 327 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information