Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 25 lutego 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki niezabudowane nr 172/3 o pow. 0.1163 ha, dz. nr 172/4 o pow. 0.0884 ha i nr 172/5 o pow. 0.1141, obręb 14, położonych w Bolesławcu przy ul. Kresów II RP – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisane są w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015131/5 założonej dla obrębu 14 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 172/3 wynosiła – 85.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 172/4 wynosiła – 79.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 172/5 wynosiła – 89.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 22 lutego 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 172/3 wniosło 5 uczestników, wadium na działkę nr 172/4 wniosło 4 uczestników, natomiast wadium na działkę nr 172/5 wniosło 3 uczestników. Wszyscy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) za działkę nr 172/3.
- 117.000,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych) za działkę nr 172/4.
- 101.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych) za działkę nr 172/5.
Nabywcą trzech nieruchomości został Pan Artur Spraski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGS Artur Spraski z siedzibą w Bolesławcu.

kresow 3 dz ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information