Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy Lubańskiej 66
w Bolesławcu.

Na dzień 23 lutego 2016r. na godz. 1300 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 16,80 m2 w budynku przy ul. Lubańskiej Nr 66 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 135/1000 części gruntu z działki Nr 418 o pow. 0.0729 ha (obręb 8). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00042869/5.
Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 35.000,-zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wadium w wysokości 7.000zł, należało wnieść do dnia 19 lutego 2016r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

lubanska66 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information