Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 23 lutego 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin II przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 457 o pow. 0.1807 ha, obręb 10, położonej w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia
– z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miejskiej Bolesławiec wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015131/5 założonej dla obrębu 10 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 457 wynosiła – 170.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 19 lutego 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 457 wniosło 2 uczestników. Wszyscy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 171.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) za działkę nr 457 o pow. 0.1807 ha przy Al. Tysiąclecia. Nabywcą nieruchomości została Ensila Group Sp. z o.o. SK z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Ogrodowej nr 6/206, w imieniu której występował Pan Łukasz Załucki.

tysiaclecia ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information