Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami).

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Łasickiej w Bolesławcu (obręb 13) - z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

W dniu 23 lutego 2016r. o godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy ul. Pl. Piłsudskiego 1( biurowiec-I p.) odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 415 o pow. 0.0020 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła - 5.000 zł.
- nr 416 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła – 5.500 zł.
- nr 426 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła - 5.000 zł.
- nr 349/5 o pow. 0.0020 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła – 5.000 zł.

Wadium w gotówce ze wskazaniem numeru działki w wysokości – po 1.000 zł – należało wnieść do dnia 19 lutego 2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
Wadium wpłaciło 18 oferentów, którzy zostali dopuszczeni do przetargu .

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:

- 20.500 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset zł ) - za działkę nr 415.
Nabywcą działki został Pan Tomasz Niedźwiedzki.

- 14.700 zł ( słownie: czternaście tysięcy siedemset zł) – za działkę nr 416.
Nabywcą działki został Pan Tomasz Kawka.

- 17.000 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy zł) – za działkę nr 426.
Nabywcą działki został Pan Adam Głębocki.

- 17.000 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy zł) – za działkę nr 349/5.
Nabywcą działki został Pan Jacek Głębocki

lasicka ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information