Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami)

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie ulic: Łasickiej – Starzyńskiego

w Bolesławcu (obręb 13) - z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

W dniu 11 lutego 2016r. o godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy ul. Pl. Piłsudskiego 1( biurowiec-I p.) odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 544/2 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła - 5.000 zł.
- nr 544/3 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła – 5.000 zł.
- nr 544/4 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła - 5.000 zł.
- nr 544/5 o pow. 0.0021 ha,
Cena wywoławcza gruntu (brutto) wynosiła – 5.000 zł.

Wadium w gotówce ze wskazaniem numeru działki w wysokości – po 1.000 zł – należało wnieść do dnia 08 lutego 2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
Wadium wpłaciło 14 oferentów, którzy zostali dopuszczeni do przetargu .

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:

- 12.400 zł ( słownie: dwanaście tysięcy czterysta zł ) - za działkę nr 544/2.
Nabywcą działki został Pan Andrzej Niewiadomy.

- 10.500 zł ( słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł) – za działkę nr 544/3.
Nabywcą działki został Pan Marcin Kądziela.

- 12.300 zł ( słownie: dwanaście tysięcy trzysta zł) – za działkę nr 544/4.
Nabywcą działki został Pan Marcin Kądziela.

- 12.500 zł ( słownie: dwanaście tysięcy pięćset zł) – za działkę nr 544/5.
Nabywcą działki został Pan Adrian Wach.

garaze lasicka ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information