Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje,- informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 11 lutego 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki niezabudowane nr 179/4 o pow. 0.1520 ha i nr 179/5 o pow. 0.1519, obręb 14, położonych w Bolesławcu przy ul. Kresów II RP – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisane są w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015131/5 założonej dla obrębu 14 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 179/4 wynosiła – 115.000 zł

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 179/5 wynosiła – 110.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 8 lutego 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wadium na działkę nr 179/4 wniosło 5 uczestników, natomiast wadium na działkę nr 179/5 wniosło sześciu uczestników.

Wszyscy zostali dopuszczeni do przetargu. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości: - 205.000,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) za działkę nr 179/4. - 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) za działkę nr 179/5. Nabywcą obu nieruchomości został Pan Tomasz Dorosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TND EXPRESS & LOGISTICS z siedzibą w Nowej Wsi Grodziskiej.

kresow ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information