Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁĄWIEC

podaje

informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 2 lutego 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 11/22 o pow. 0.1838 ha (obręb 8, o użytku Bz - 0.1176 ha i PsIV - 0.0662 ha), położonej w Bolesławcu przy Placu Piastowskim – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 11/22 do I przetargu wynosiła – 85.000,-zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wniesienie do dnia 29 stycznia 2016r. wadium w pieniądzu w wysokości – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Przetarg na nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę niezabudowaną nr 11/22 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

dz 11 22 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information