Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) –
 
Prezydent Miasta Bolesławiec
 
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul.  Łokietka 6 w Bolesławcu.
Na dzień 10 grudnia 2015r. na godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 68,03 m2 w budynku przy ul. Łokietka Nr 6 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej (1658/10.000) części gruntu z działki Nr 141/1 i Nr 344/1 o łącznej pow. 0.0623 ha (obręb 8). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016835/7.
Wadium w wysokości 20.000,-zł należało wnieść na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 7 grudnia 2015r. W wyznaczonym terminie zostało wpłacone jedno wadium, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.
 
Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 123.900,-zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych), postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu, lokal został wylicytowany przez P.P Agatę i Dariusza Banaszewskich za cenę 125.139,-zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych).

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information