Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490),–

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 2  w budynku przy Garncarskiej 13 w Bolesławcu.

 

Na dzień 29 grudnia 2015r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 71,56 m2 w budynku przy ul. Garncarskiej  Nr 13 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 418/1000 części gruntu z działki Nr 112/1 o pow. 0.0302 ha (obręb 8). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00042196/6.

 

Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 160.000,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w wysokości 30.000,-zł, należało wnieść do dnia 23 grudnia 2015r.  na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information