Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Bolesławiec podaje Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 32C budynku przy al. TysiącleciaNr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu.


Na dzień 27 lipca 2017r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 87,36 m2 w klatce nr 32C budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu wraz z przynależnościami i ze sprzedażą ułamkowej (1294/10.000) części gruntu z działki Nr 27/41 o pow. 0.1533 ha (obręb 14). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00050591/4.

Wadium w wysokości 18.000,-zł należało wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 24 lipca 2017r. W wyznaczonym terminie zostały wpłacone dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza lokalu do III-go przetargu wynosiła 99.000,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie  - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.W wyniku przeprowadzonego przetargu, ww. lokal wylicytował Pan Krzysztof Basiak za cenę 127.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

tysiaclecia 32c ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information