Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490) – Prezydent Miasta Bolesławiec podaje Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 18  w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu.


Na dzień 18 lipca 2017r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 18 o pow. 53,71 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 5/100 części gruntu z działki Nr 217/3 o pow. 0.0355 ha (obręb 3). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00021690/6.Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 120.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.Wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,-zł należało wnieść do dnia 14 lipca 2017r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

W wyznaczonym terminie zostało wniesione jedno wadium. Z uwagi na fakt, iż uczestnik który wpłacił wadium nie przystąpił do licytacji - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

staszica 45 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information