Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Piotra i Pawła Nr 3 w Bolesławcu.

Na dzień 27 czerwca 2017r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 62,68 m2 w budynku przy ul. Piotra i Pawła Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 12/100 części gruntu z działki Nr 377 o pow. 0.0125 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011875/4.
Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 160.000,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 30.000,-zł należało wnieść do dnia 23 czerwca 2017r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

piotra i pawla ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information