Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 22 czerwca 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 352/11 o pow. 0.1240 ha, obręb 0003, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KW nr JG1B/00015074/7 założonej dla obrębu 0003 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 352/11 wynosiła – 425.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 19 czerwca 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 352/11 – wniosło jedenastu uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 425.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za działkę nr 352/11. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Kościuszki nr 23.

kosciuszki 352 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information