Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 ze zmian. )

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 23 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Na dzień 22 czerwca 2017 roku o godz. 1200 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 ( „biurowiec”- I p. ) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10, położonego w budynku przy ul. Bol. Chrobrego Nr 23 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą KW JG1B/00024206/8.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosiła – 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) należało wnieść do dnia 19 czerwca 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium na ww nieruchomość nikt nie wpłacił wadium – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

chrobrego 23 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information