Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Garncarskiej 13 w Bolesławcu.

Na dzień 13 czerwca 2017r. na godz. 1100 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 71,56 m2 wraz z przynależnościami w budynku przy ul. Garncarskiej Nr 13 w Bolesławcu i ze sprzedażą ułamkowej (418/1000) części gruntu z działki Nr 112/1 o pow. 0.0302 ha (obręb 8). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00042196/6.
Wadium w wysokości 10.000,-zł należało wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 9 czerwca 2016r. W wyznaczonym terminie zostały wpłacone cztery wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.
Cena wywoławcza lokalu do III-go przetargu wynosiła 59.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, ww. lokal został wylicytowany przez Panią Ewę Boczek-Klich za cenę 76.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

garncarska13 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information