Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2014r.  poz.1490 ze zmian.) 

Prezydent Miasta Bolesławiec 
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
położonej przy ul. Kubika Nr 20 w Bolesławcu.

Na dzień 05 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 („biurowiec”- I p.) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Kubika Nr 20 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest do zbiorczej księgi wieczystej  Kw JG1B/00014933/0. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 699.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 01 lutego 2019 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. 

W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Kubika 20 dz 206 23 ewid

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information