Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zmian.) 

Prezydent Miasta Bolesławiec 

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Piastóww Bolesławcu
wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku transportu i łączności – garażu.

Na dzień  08 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 („biurowiec”- I p.) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Piastów w Bolesławcu  wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku transportu i łączności – garażu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w księdze wieczystej KW nr JG1B/00015131/5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosiła – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).

Wadium w pieniądzu w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należało wnieść do dnia 05 listopada 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium na ww nieruchomość  wpłaciło 3  oferentów.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości – 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). Nabywcą  nieruchomości został  Pan  Remigiusz Głowacz.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information