Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r.  poz.1490),- 

Prezydent Miasta Bolesławiec 
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym
przy ul. Bolesława Kubika Nr 13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu.


Na dzień 25 października 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 („biurowiec”- I p.) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - użytkowego nr 10, położonego w budynku przy ul. Bolesława Kubika Nr 13 w Bolesławcu.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw JG1B/00016807/2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosiła – 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 22 października 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium wpłaciło dwóch oferentów, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 68.620 zł (słownie: sześćdziesiąt  osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych). Nabywcą nieruchomości została Pani Anna Banaszkiewicz.

Kubika 13 lok uzyt 10 ewid

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information