Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec
podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku
przy ul.  Dzieci Wrześni Nr 8 w Bolesławcu.

 

Na dzień 18 października 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 64,34 m2 w budynku przy ul. Dzieci Wrześni Nr 8 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 21/100 części gruntu z działki Nr 19/33 o pow. 0.0133 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00026300/1.

Wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,-zł należało wnieść do dnia 15 października 2018r. na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. 
W wyznaczonym terminie zostały wniesione dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczeniaw przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do II-go przetargu była kwota 99.000,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytowała Pani Justyna Ziemba za cenę 135.000,-zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Dzieci Wrześni 8 lok 4 ewid

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information