Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490 ze zmian.) 

Prezydent Miasta Bolesławiec 
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 6 mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gdańskiej Nr 49  w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Na dzień 04 października 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 („biurowiec”- I p.) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6,  położonego w budynku  przy ul. Gdańskiej Nr 49 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą  Kw JG1B/00024480/2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosiła – 12.900 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset  złotych).

Wadium w pieniądzu w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) należało wnieść do dnia  01 października 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium wpłaciło 2 oferentów.

Mimo wpłaty wadium jeden uczestnik nie zgłosił się na przetarg. Drugi uczestnik został dopuszczony do uczestniczenia w przetargu. Uczestnik przetargu oświadczył, że nie przystępuje do licytacji – wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Gdanska 49 lok 6 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information