Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec
podaje 
informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Fabrycznej Nr 2B w Bolesławcu.

Na dzień 18 września 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 49,31 m2 w budynku przy ul. Fabrycznej Nr 2B w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 9/100 części gruntu z działki Nr 393 o pow. 0.0185 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00015973/9.

Wadium w pieniądzu w wysokości 25.000,-zł należało wnieść do dnia 14 września 2018r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostało wniesionych 12 wadiów, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 150.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu - lokal wylicytował Pan Andrzej Udzielak za cenę 240.000,-zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Fabryczna 2B lok 5 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information