Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490). 

 

Prezydent Miasta Bolesławiec 

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym,  położonej przy ul. Komuny Paryskiej Nr 10 w Bolesławcu.

 

Na dzień 11 września 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 („biurowiec”- I p.) został wyznaczony termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Komuny Paryskiej Nr 10 w Bolesławcu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i objęta  jest księgą wieczystą Kw nr JG1B/00044113/5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 650.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt   tysięcy złotych).

Wadium w  wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 07 września 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. Wadium wpłaciło trzech oferentów, którzy zostali dopuszczeni  do przetargu.

 

Komuny Paryskiej 10 ewid

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości – 720.000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Nabywcą nieruchomości została Pani Silvia Laudani.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information