Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1490), –

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul.  Dzieci Wrześni Nr 8 w Bolesławcu.

 

Na dzień 31 lipca 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 64,34 m2 w budynku przy ul. Dzieci Wrześni Nr 8 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 21/100 części gruntu z działki Nr 19/33 o pow. 0.0133 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00026300/1.

Cena wywoławcza lokalu do I-go przetargu wynosiła 125.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 20.000,-zł  należało wnieść do dnia 27 lipca 2018r. na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium - wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Dzieci Wrześni 8 lok 4 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information