Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a w budynku przy ul. A. Mickiewicza Nr 7 w Bolesławcu.

 

Na dzień 5 lipca 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3a o pow. 45,80 m2 w budynku przy ul. A. Mickiewicza Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej, tj. 138/1000 części gruntu z działki Nr 444/3 o pow. 0.0858 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00036177/2.

Wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,-zł należało wnieść do dnia 2 lipca 2018r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostało wniesione jedno wadium, a wpłacający został dopuszczony do uczestniczenia w przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 99.000,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytował P. Wojciech Kołcio za cenę 100.000,-zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Mickiewicza 7 lok 3a ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information