Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490), –

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku
przy ul. Marcinkowskiego Nr 10 w Bolesławcu.

 

Na dzień 26 czerwca 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 43,69 m2 w budynku przy ul. Marcinkowskiego Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 10/100 części gruntu z działki Nr 13 o pow. 0.0196 ha (obręb 13). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00011858/9.

Wadium w pieniądzu w wysokości 22.000,-zł należało wnieść do dnia 22 czerwca 2018 r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione cztery wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 120.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu - lokal wylicytowała Pani Agata Romejko za cenę 128.400,-zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych).

Marcinkowskiego 10 dz 13 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information