Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490),– 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku

przy ul. Fabrycznej Nr 1C w Bolesławcu.

 

Na dzień 12 czerwca 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 35,03 m2 w budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1C w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 7/100 części gruntu z działki Nr 537 o pow. 0.0183 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011573/7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,-zł należało wnieść do dnia 8 czerwca 2018r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione cztery wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do I-go przetargu była kwota 99.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu - lokal wylicytował Pan Piotr Oleśków za cenę 113.000,-zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych).

Fabryczna 1c ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information