Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490), –

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku

przy ul. Kubika Nr 6 w Bolesławcu.

 

Na dzień 26 kwietnia 2018r. na godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiecprzy Pl. Piłsudskiego 1 („biurowiec”, I piętro) został wyznaczony termin III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 38,42 m2 w budynku przy ul. Kubika Nr 6 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, tj. 9/100 części gruntu z działki Nr 324/10 o pow. 0.0227 ha (obręb 9). Dla wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  JG1B/00017107/2.

Wadium w pieniądzu w wysokości 9.000,- zł należało wnieść do dnia 23 kwietnia 2018r. na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec. W wyznaczonym terminie zostały wniesione dwa wadia, a wpłacający zostali dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

Ceną wywoławczą lokalu do III-go przetargu była kwota 49.000,-zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu – lokal wylicytował Pan Artur Mariowski za cenę 49.500,-zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).

kubika 6 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information