Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490),- 

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na dzień 22 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 556 o pow. 0.3512 ha, obręb 0004, o użytku N – 0.0351 ha, Bz – 0.3161 ha, położona w Bolesławcu w rejonie ulic: Dolne Młyny – Wróblewskiego – z przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 556 wynosiła – 299.000 zł
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wniesienie do dnia 19 lutego 2018r. wadium w pieniądzu w wysokości – 50.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

Przetarg na nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę niezabudowaną nr 556 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 

 

Wróblewskiego 556 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information