Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

* Działka nr 541/14 o pow. 1.2396 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz - symbol z planu 3Pp.

Ekonomiczna dz 541 14 pogl Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 563 o pow. 2.3452 ha, położona przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową - symbol z planu J-P.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki o numerach 560/1, 560/2 i 560/3, położone przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej. Działki bezpośrednio sąsiadują z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną. Powierzchnia działek wynosi: dz. nr 560/1 - 0.6559 ha; dz. nr 560/2 - 0.5594 ha; dz. nr 560/3 - 2.6096 ha.

Ekonomiczna dz 560 pogl  Ekonomiczna dz 560 1 560 2 560 3 ewid    Ekonomiczna dz 560 1 560 2 560 3 mpzp  Ekonomiczna dz 560 1 560 2 560 3 ort

   

 

    

 

 

 

 

 

* Działka nr 477 o pow. 1.0495 ha, położona przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową - symbol z planu C-U9.

Staroszkolna dz 477 pogl  Staroszkolna dz 477 ewid  Staroszkolna dz 477 mpzp  Staroszkolna dz 477 ort

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 1210 o pow. 2.1489 ha, położona przy ul. Ptasiej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską - symbol z planu H-MNn.

Ptasia dz 1210 pogl   Ptasia dz 1210 ewid   Ptasia dz 1210 mpzp  Ptasia dz 1210 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 pogl   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ewid   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 mpzp   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działkia w rejonie ulic: Bażantowej i Ptasiej 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 pogl   Ptasia dz 1211 5 ewid      Ptasia dz 1211 5 mpzp  Ptasia dz 1211 5 ort

         

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Żurawiej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony południowej położone są nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 pogl  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ewid  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 mpzp  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 pogl  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ewid  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 mpzp  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ort

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 35 o pow. 4.7995, położona przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowę usługową - symbol z planu I-AG1.

 Kościuszki dz 35 pogl  Kościuszki dz 35 ewid  Kościuszki dz 35 mpzp  Kościuszki dz 35 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki nr 7/30 i 7/31, położone przy ul. Kościuszki

Nieruchomości położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 7/30 - 0.4016 ha; dz. nr 7/31 - 0.3535 ha. 

Kościuszki dz 7 30 7 31 pogl Kościuszki dz 7 30 7 31 ewid Kościuszki dz 7 30 7 31 mpzp Kościuszki dz 7 30 7 31 ort

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* Lokale mieszkalne nr 2 i 3 przy ul. Michała Kutuzowa nr 11

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz muzeum.

Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 pogl  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ewid  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 mpzp  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ort  Kutuzowa nr 11 lok 2 rzutKutuzowa nr 11 lok 3 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkaln nr 2 przy ul. Piaskowej nr 10

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze, szkoła, dworzec PKS, targowisko miejskie.

Piaskowa 10 lok 2 pogl  Piaskowa 10 lok 2  Piaskowa 10 lok 2 mpzp  Piaskowa 10 lok 2 ort  Piaskowa 10 lok 2 rzut