Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekojomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK".

Ekonomiczna 541 14 pogl 802x802 Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne.

Kościuszki dz 39 pogl Kościuszki dz 39 ewid Kościuszki dz 39 mpzp Kościuszki dz 39 ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych.

Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 pogl Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ewid Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 mpzp Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej.  Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Ekonomiczna dz 560 pogl Ekonomiczna dz 560 ewid Ekonomiczna dz 560 mpzp Ekonomiczna dz 560 ort a

   

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej części miasta Bolesławiec, przy drodze wylotowej w kierunku Zgorzelca, w ciągu drogi krajowej nr 94.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Gen. NILA dz 544 3 pogl Gen. NILA dz 544 3 ewid 1 Gen. NILA dz 544 3 mpzp Gen. NILA dz 544 3 ort 

 

  

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Jarzębinowej i Bukowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i zachodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 pogl Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 ewid Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 mpzp Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 ort

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Gdańskiej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, południowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. W niewielkiej odległości znajduje się biosko sportowe oraz obiekty handlowe i usługowe.

Gdańska dz 340 5 pogl Gdańska dz 340 5 ewid Gdańska dz 340 5 mpzp Gdańska dz 340 5 ort