Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

* Działka nr 541/14 o pow. 1.2396 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz - symbol z planu 3Pp.

Ekonomiczna dz 541 14 pogl Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 39 o pow. 3.4182, położona przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowę usługową - symbol z planu I-AG3.

Kościuszki dz 39 pogl Kościuszki dz 39 ewid kosciuszki dz 39 mpzp nowe Kościuszki dz 39 ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki o numerach : 92/3, 465/7 i 71/6 o łącznej pow. 1.6468 ha, położone przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę obiektów usług wielkopowierzchniowych - symbol z planu C-UC1.

Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 pogl Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ewid Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 mpzp Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 563 o pow. 2.3452 ha, położona przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową - symbol z planu J-P.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 560 o pow. 3.8249 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej.  Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną.

Ekonomiczna dz 560 pogl Ekonomiczna dz 560 ewid Ekonomiczna dz 560 mpzp Ekonomiczna dz 560 ort a

   

 

    

 

 

 

 

 

* Działka nr 477 o pow. 1.0495 ha, położona przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową - symbol z planu C-U9.

Staroszkolna dz 477 pogl  Staroszkolna dz 477 ewid  Staroszkolna dz 477 mpzp  Staroszkolna dz 477 ort

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 1210 o pow. 2.1489 ha, położona przy ul. Ptasiej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską - symbol z planu H-MNn.

Ptasia dz 1210 pogl   Ptasia dz 1210 ewid   Ptasia dz 1210 mpzp  Ptasia dz 1210 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 pogl   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ewid   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 mpzp   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Kormoranów

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 pogl   planowane Ptasia dz 1211 4 5 ewid  planowane Ptasia dz 1211 4 5 mpzp  planowane Ptasia dz 1211 4 5 ort

         

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Żurawiej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony południowej położone są nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 pogl  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ewid  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 mpzp  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 pogl  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ewid  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 mpzp  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ort

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 35 o pow. 4.7995, położona przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowę usługową - symbol z planu I-AG1.

 Kościuszki dz 35 pogl  Kościuszki dz 35 ewid  Kościuszki dz 35 mpzp  Kościuszki dz 35 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Adama Asnyka 9

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa.

Asnyka 9 lok 16 pogl  Asnyka 9 lok 16 ewid  Asnyka 9 lok 16 mpzp  Asnyka 9 lok 16 ort  Asnyka 9 lok 16 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokale mieszkalne nr 2 i 3 przy ul. Michała Kutuzowa nr 11

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz muzeum.

Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 pogl  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ewid  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 mpzp  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ort  Kutuzowa nr 11 lok 2 rzutKutuzowa nr 11 lok 3 rzut