Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekojomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK".

Ekonomiczna 541 14 pogl 802x802 Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne.

Kościuszki dz 39 pogl Kościuszki dz 39 ewid Kościuszki dz 39 mpzp Kościuszki dz 39 ort 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych.

Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 pogl Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ewid Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 mpzp Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej.  Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Ekonomiczna dz 560 pogl Ekonomiczna dz 560 ewid Ekonomiczna dz 560 mpzp Ekonomiczna dz 560 ort a

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej części miasta Bolesławiec, przy drodze wylotowej w kierunku Zgorzelca, w ciągu drogi krajowej nr 94.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Gen. NILA dz 544 3 pogl Gen. NILA dz 544 3 ewid 1 Gen. NILA dz 544 3 mpzp Gen. NILA dz 544 3 ort 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Jarzębinowej i Bukowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i zachodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 pogl Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 ewid Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 mpzp Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 ort

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych.

Staroszkolna dz 477 pogl  Staroszkolna dz 477 ewid  Staroszkolna dz 477 mpzp  Staroszkolna dz 477 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic Grabowej i Morelowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i zachodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Grabowa Morelowa dz 7 6 7 7 7 8 7 9 pogl  Grabowa Morelowa dz 7 6 7 7 7 8 7 9 ewid  Grabowa Morelowa dz 7 6 7 7 7 8 7 9 mpzp  Grabowa Morelowa dz 7 6 7 7 7 8 7 9 ort1

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Lokal użytkowy nr 6 przy ul. Chopina 4

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej części miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł", Muzeum Ceramiki - Dział Historii Miasta oraz staw miejski. 

 Chopina nr 4 lok. użytkowy nr 6 pogl  Chopina nr 4 lok. użytkowy nr 6 ewid  Chopina nr 4 lok. użytkowy nr 6 mpzp  Chopina nr 4 lok. użytkowy nr 6 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Kamionkowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W niewielkiej odległości od strony północnej znajduje się hurtownia materiałów budowlanych, a za nią tor kolejowy.

Kamionkowa dz 78 1 pogl    Kamionkowa dz 78 1 ewid  Kamionkowa dz 78 1 mpzp  Kamionkowa dz 78 1 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Zabobrze

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. W odległości ok. 200 m na południe znajdują się tereny eksploatacji kruszyw a za nimi  przepływa rzeka Bóbr.

 Zabobrze dz 65 4 pogl   Zabobrze dz 65 4 ewid  Zabobrze dz 65 4 mpzp  Zabobrze dz 65 4 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Sosnowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i wschodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 pogl  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 ewid 1  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 mpzp 1  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Polnej 4

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej części miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, urzędy. 

Polna 4 dz 451 7 pogl  Polna 4 dz 451 7 ewid  Polna 4 dz 451 7 mpzp  Polna 4 dz 451 7 ort  Polna 4 dz 451 7 rzut 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Ptasiej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1210 pogl   Ptasia dz 1210 ewid   Ptasia dz 1210 mpzp  Ptasia dz 1210 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 pogl   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ewid   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 mpzp   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Kormoranów

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 pogl   Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 ewid   Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 mpzp  Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 ort