Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekojomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK".

Ekonomiczna 541 14 pogl 802x802 Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Kościuszki

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne.

Kościuszki dz 39 pogl Kościuszki dz 39 ewid kosciuszki dz 39 mpzp nowe Kościuszki dz 39 ort 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych.

Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 pogl Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ewid Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 mpzp Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej.  Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej.

Ekonomiczna dz 560 pogl Ekonomiczna dz 560 ewid Ekonomiczna dz 560 mpzp Ekonomiczna dz 560 ort a

   

 

    

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Jarzębinowej i Bukowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i zachodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Jarzębinowa dz 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 pogl  Jarzębinowa dz 31 5 31 8 ewid    Jarzębinowa dz 31 5 31 8 mpzp  Jarzębinowa dz 31 5 31 8 ort

 

 

   

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Staroszkolnej

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz osiedle budynków wielorodzinnych.

Staroszkolna dz 477 pogl  Staroszkolna dz 477 ewid  Staroszkolna dz 477 mpzp  Staroszkolna dz 477 ort

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Kamionkowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W niewielkiej odległości od strony północnej znajduje się hurtownia materiałów budowlanych, a za nią tor kolejowy.

Kamionkowa dz 78 1 pogl    Kamionkowa dz 78 1 ewid  Kamionkowa dz 78 1 mpzp  Kamionkowa dz 78 1 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Zabobrze

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. W odległości ok. 200 m na południe znajdują się tereny eksploatacji kruszyw a za nimi  przepływa rzeka Bóbr.

 Zabobrze dz 65 4 pogl   Zabobrze dz 65 4 ewid  Zabobrze dz 65 4 mpzp  Zabobrze dz 65 4 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Sosnowej

Nieruchomości niezabudowane, położone jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na osiedlu domów jednorodzinnych "Przylesie".  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony północnej i wschodniej tereny rolne i grunty niezagospodarowane.

Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 pogl  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 ewid 1  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 mpzp 1  Sosnowa dz 174 4 174 5 174 6 174 7 ort

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka przy ul. Ptasiej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1210 pogl   Ptasia dz 1210 ewid   Ptasia dz 1210 mpzp  Ptasia dz 1210 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 pogl   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ewid   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 mpzp   Skowronkowa dz 54 1 54 2 54 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Kormoranów

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 pogl   Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 ewid   Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 mpzp  Ptasia dz 1211 1 2 3 4 5 ort

 

 

 

 

  

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Dolne Młyny 26

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w pośredniej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, wiadukt kolejowy.

Dolne Młyny 26 dz 195 14 pogl   Dolne Młyny 26 dz 195 14 ewid  Dolne Młyny 26 dz 195 14 mpzp  Dolne Młyny 26 dz 195 14 ort  Dolne Młyny 26 dz 195 14 rzut a

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Garaż przy ul. Obrońców Westerplatte

Nieruchomość położona w południowej, pośredniej strefie miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, przystanki komunikacji miejskiej.

Obrońców Westerplatte dz 228 4 pogl  Obrońców Westerplatte dz 228 4 ewid  Obrońców Westerplatte dz 228 4 mpzp  Obrońców Westerplatte dz 228 4 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Żurawiej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony południowej położone są nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 pogl  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ewid  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 mpzp  Żurawia dz 44 3 4 5 6 7 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Bażantowej, Ptasiej i Skowronkowej

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec, na obrzeżu Osiedla Kwiatowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 pogl  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ewid  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 mpzp  Ptasia dz 1212 1 1212 2 1212 3 1212 4 1212 5 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Bolesława Chrobrego 26

Nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w centralnej strefie miasta. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

Chrobrego 26 dz 389 pogl  Chrobrego 26 dz 389 ewid 1  Chrobrego 26 dz 389 mpzp 1  Chrobrego 26 dz 389 ort 1  Chrobrego 26 dz 389 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki w rejonie ulic: Spokojnej i Alei Tysiąclecia

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę budynków transportu i łączności – garaże, zlokalizowane są w pośredniej części miasta Bolesławiec w rejonie ulic: Alei Tysiąclecia i Spokojnej, w pobliżu centralnej strefy miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się nieruchomości z zabudową garażową, szeregową. Z pozostałych stron znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty handlowe i usługowe, przystanki komunikacji miejskiej.

Spokojna dz 5 35 5 36 5 37 5 38 pogl  Spokojna dz 5 35 5 36 5 37 5 38 ewid  Spokojna dz 5 35 5 36 5 37 5 38 mpzp  Spokojna dz 5 35 5 36 5 37 5 38 ort