c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_266018243_5065631240136049_2847631545010072139_n.jpg

Żeby nie zapomnieć … 13 grudnia 2021 r. – 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W dniu 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. W reakcji na niebywałą popularność „Solidarności” – próbowały zdusić siłą opozycję. W czasie trwania stanu wojennego zginęło sto kilkadziesiąt osób, a tysiące było represjonowanych.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_SAUNA_lp.jpg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu serdecznie zaprasza na „gratkę” dla miłośników morsowania.

Info1Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na 2022 rok.

Info1Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Info1Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  pomocy społecznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na 2022 rok.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_szkolenie-111.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną rozważa przygotowanie szkoleń online dla dolnośląskich przedsiębiorców oraz podmiotów z branży turystycznej.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_praza_magisterska.jpg

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.  

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_M_Matuszewska_Sladami_Natury_02_685px.jpg

Od 9 grudnia w holu na I piętrze Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki podziwiać można wystawę "Śladami Natury".

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_11_Nagrody_za_promocje_baner.jpg

Do 31 grudnia 2021 r. (piątek) można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_Plakat_Bolesławiec-1.jpg

Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zapraszają serdecznie na pierwszy  Bolesławiecki Bieg Sylwestrowy.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_umowa_autobus_autobus-115.jpg

W bolesławieckiej Sali Rajców miało miejsce podpisanie umowy na zakup elektrycznego autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_turniej_mikolajowy_bieg_mikolajkowy-162.jpg

4 grudnia br. na terenie Ośrodka Sportowo-Wodnego przy ul. Spacerowej w Bolesławcu odbył się Mikołajkowy Turniej Piłkarski. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy Kolonia Bolesławiec.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_publikacja_20211207_083553.jpg

W ostatnich dniach odbyła się promocja publikacji zatytułowanej „Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w latach 2010-2021”, stanowiącej zapis, realizowanej od ponad dekady, wielopłaszczyznowej działalności Stowarzyszenia,

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_10lat_reemigranci_reemigranci-121.jpg

W ostatnim dniu listopada w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół połączone z promocją jubileuszowej publikacji.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_bieg_mikolajkowy_bieg_mikolajkowy-113.jpg

4 grudnia br. na terenie Ośrodka Sportowo-Wodnego przy ul. Spacerowej w Bolesławcu odbył się Mikołajkowy Bieg Między Mostami,

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_serwis.jpeg

Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_mikolaj_przedszkole_mikolaj-124.jpg

Już od wczesnych godzin rannych św. Mikołaj przebywa w Bolesławcu. W pierwszej kolejności odwiedził dzieci w przedszkolach.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_partyzantow_monitoring_monitoring-113.jpg

W ramach monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec uruchomiono nowy punkt kamerowy, obejmujący swoim zasięgiem Al. Partyzantów (planty). Kamera zlokalizowana jest na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Jest to kamera obrotowa firmy Bosch AutoDome 700IP (transmisja obrazu - radiowa).

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_logotyp-laboratoria.png

Pięć szkół podstawowych z Bolesławca znalazło się w programie Laboratoria Przyszłość. Do budżetu miasta Bolesławca wpłynęło 798 600 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_konkurs.png

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się na spotkania z bliskimi, robimy świąteczne porządki i chcemy, by nasze domy i mieszkania wyglądały w tym czasie wyjątkowo pięknie. Długie zimowe wieczory staramy się rozjaśnić lampkami i świecami.

Info1-wazne.png

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie  usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla dzieci z miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu” w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_12_konkursy.jpg

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i z niepokojem śledząc wznoszącą się 4. falę zachorowań na covid – 19 wiemy już, że „Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości” nie odbędzie się w tradycyjnym anturażu, do czego bolesławianie zdążyli się już przyzwyczaić. 

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2018_04_Ogłoszenie_17_kwietnia_2018.jpg

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2017_07_fundusze_euoleslawiec.jpg

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.
W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie 20 lipca 2017 r.  pełnić dyżur w Bolesławcu.
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.  Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

INFORMACJE.jpgInformujemy, że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) Urząd Miasta będzie nieczynny.

Czynny będzie w dniu 06.05.2017 r. (sobota) w godz. 7.30 – 15.30.

Podkategorie