c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_sesja-200.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_szczepienia_2.jpg

W tym roku w dalszym ciągu można zaszczepić się przeciw grypie. Szczepienia odbywają się w przychodni „Lekarz Domowy” Pieszko Spółka Jawna przy ul. Dolne Młyny 21a w Bolesławcu. Zainteresowani proszeni są o kontakt z przychodnią „Lekarz Domowy”. Szczepienia są bezpłatne.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_WOŚP_A3.jpg

Kochani, 31 stycznia zagra największa orkiestra świata. Tego dnia startuje 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć sytuacja pandemiczna na świecie nie ustaje, nasz bolesławiecki #sztab4689 przygotował finał na miarę obecnych możliwości.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_mops_tarcza_tarcza-215.jpg

W styczniu 2021 r.  rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu. Ośrodek  znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 6/76.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_Transport.jpg

W Bolesławcu od 15 stycznia 2021 r .  działa telefoniczny punkt zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie miasta o numerze 75 6456 546 - aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (do odwołania).

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_cbf5d196-bb96-4a20-9b60-d31389534afe.JPG

Od stycznia 2021 r. Centrum Dozoru Straży Miejskiej w Bolesławcu prowadzi monitoring okolic szkół podstawowych i terenów przylegających do nich. Monitoring prowadzony jest za pomocą zainstalowanych kamer wizyjnych na budynkach szkół oraz rejestratora kanałowego i monitora – w Straży  Miejskiej Bolesławiec.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_Transport.jpg

Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że z dniem 15 stycznia 2021 r . zostanie uruchomiony telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_rejestracja.png

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_klucz_sukcesu_muzeum_klucz-121.jpg

W środę 13 stycznia 2021 r. w bolesławieckim ratuszu odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Dolnośląskiego Klucza Sukcesu – nagrody przyznanej Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska w kategorii dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_azbest-111.jpg


Prezydent Miasta Bolesławiec działając na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pn: „Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2032”.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_cheerful-old-senior-couple-at-home-use-laptop-comp-LKQV9W7.jpg

Don't give up! Kochany Seniorze! Jest pandemia, życie towarzyskie zamarło. Siedzimy zamknięci w czterech ścianach swoich izolatorni! Mrukliwi, bezradni w swoim oczekiwaniu normalności, lękliwie spozierający spode łba na depresyjnie niski pułap chmur za oknem.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_950x401.jpg

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym.

ogloszenie.png

Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o pisemne wskazanie przedstawiciela do prac komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2020_11_miasto-333.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_zdjęcie_śmieciarka.jpg

Szanowni Państwo, od nowego roku 2021 obowiązuje w Bolesławcu nowe prawo miejscowe dotyczące odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

 

 

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2020_12_kondolencje.jpg

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Ryszarda Łosia

działacza niepodległościowej opozycji, internowanego w stanie wojennym z powodu organizowania "działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa", niezwykle zaangażowanego w sprawy miasta i regionu.

Wyrazy żalu i współczucia  Rodzinie i Bliskim

składają

    Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec                       Prezydent Miasta

        /-/Józef Pokładek                                                         /-/Piotr Roman

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_zabytki.jpg

„Samorząd dla Dziedzictwa” to konkurs nagradzający gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_kalendarz_2021Page001.jpg

W tegorocznej edycji kalendarza miejskiego znalazły się zdjęcia laureatów konkursu „Zdjęcia do kalendarza miejskiego”. Do udziału w konkursie mogła zgłosić się każda osoba, która jest autorem zdjęcia prezentującego miejsce w Bolesławcu i spełniała wymagania określone w regulaminie.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2021_01_renata_szewczyk-222.jpgPrezydent Bolesławca Piotr Roman powoła z dniem 18 stycznia 2021 roku drugiego zastępcę. Funkcję II zastępcy prezydenta miasta pełnić będzie Renata Szewczyk.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2020_12_Slajd1.JPG

30 grudnia 2020 roku Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2021 rok.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2020_12_Biernat_biernat-111.jpg

Podczas XXV sesji Rady Miasta Bolesławiec ślubowanie radnego złożył Bogdan Biernat, który startował w wyborach samorządowych w 2018 roku z listy PiS.

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2018_04_Ogłoszenie_17_kwietnia_2018.jpg

c_200_150_16777215_00_images_stories_info_2017_07_fundusze_euoleslawiec.jpg

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.
W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie 20 lipca 2017 r.  pełnić dyżur w Bolesławcu.
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.  Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

INFORMACJE.jpgInformujemy, że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) Urząd Miasta będzie nieczynny.

Czynny będzie w dniu 06.05.2017 r. (sobota) w godz. 7.30 – 15.30.