ogloszenieOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni” na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057.)

 

W dniu 21.06.2022 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków
oraz Przyjaciół na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni”. Uznając celowość realizacji wyżej wymienionego zadania zamieszcza
się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41
    oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
    59-700 Bolesławiec

do dnia 12.07.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

- oferta

I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk