j.krolJózef Król, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, przechodzi 30 czerwca 2022 r. na emeryturę. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławiec podziękował radnym i samorządowcom za wiele lat współpracy, przypominając dzieje i rozwój samorządu terytorialnego w Bolesławcu i regionie oraz ważne dla rozwoju miasta inwestycje.  Wśród nich wymienić można oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów, budowę obwodnicy czy ratunkowy  remont ratusza. Od szeregu lat obserwowany jest prężny rozwój Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Józef Król pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu od 2011 roku.

Z samorządem związany od początku reaktywacji w 1990 r. W 1990 roku uzyskał mandat radnego Bolesławca. W latach 1990-1998 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Bolesławiec,  1998-1999 wicewojewoda jeleniogórski, a w latach 1999 – 2001, I wicewojewoda dolnośląski. Wybierany do Rady Powiatu w latach 1998, 2002, 2006, 2010 oraz 2014.

1 lipca 2022 r. następuje zmiana prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjęła uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Prezesa Zarządu Grzegorzowi Kozłowskiemu.

g.kozlowski

 

 

 

 

 

Grzegorz Kozłowski ma 49 lat.  W sumie 27 lat związany z PWiK w Bolesławcu, od 2008 r. do chwili obecnej pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych. Pracował również jako asystent projektanta i projektant w Pracowni Badawczo Projektowej Ekosystem w Zielonej Górze.

Ukończył: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowym – studia podyplomowe (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), MBA – studia podyplomowe (Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie),  Inżynieria Środowiska w zakresie zaopatrzenia w wodę unieszkodliwiania ścieków i odpadów - studia magisterskie  (Uniwersytet Zielonogórski), Inżynieria Środowiska w zakresie urządzeń sanitarnych – studia inżynierskie (Politechnika Zielonogórska).