c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2022_05_granty_ppgr.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec na podstawie umowy o powierzenie grantu


nr 1893/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymała dofinansowanie w kwocie 172 500 zł na zakup komputerów
(laptopów) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których przodkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Wsparciem objętych zostanie  67 uczniów zgodnie ze złożonymi i zweryfikowanymi wnioskami.

pgr.png