Info1Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenia Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędą się kolejno:

 

  • dnia 13 stycznia 2022 roku, o godzinie 800, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412- z zakresu pomocy społecznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • dnia 13 stycznia 2022 roku, o godzinie 1300, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412- z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  • dnia 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 800, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412- z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;

                                                       I Zastępca

                                                       Prezydenta Miasta

                                                        /-/ Renata Szewczyk