Info1

 

Zestawienie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

1.

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Główny. Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego  Czerwonego Krzyża w Bolesławcu

„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym”

-uzupełnić o pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta

-uzupełnić oświadczenie z oferty

Organizacja w terminie od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek
i środa w godzinach od 730 do 1530
) może uzupełnić braki formalne
w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w ww. terminie zostaną odrzucone
ze względów formalnych.

                                                                                

                                                                                 I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk